Δεκτες

Δεκτες

ZIP-1

Δέκτης ενός καναλιού σε συχνότητα λειτουργίας 272MHz. Με εφαρμογή σε πίνακες που απαιτούν για τηλεχειρισμό αποσπώμενο δέκτη. Τάση λειτουργίας 12 ή 24Vac-dc. Με ένα κανάλι εξόδου. Επιλογή για 4 προγράμματα λήψης. Κωδικοί συνδυασμών ηλεκτρονικής κλειδαριάς 1.024Χ4.

ZIP-2

Δέκτης δύο καναλιών σε συχνότητα λειτουργίας 272MHz. Με εφαρμογή σε πίνακες που απαιτούν για τηλεχειρισμό αποσπώμενο δέκτη. Τάση λειτουργίας 12 ή 24Vac-dc. Με δύο κανάλια εξόδου. Επιλογή για 4 προγράμματα λήψης για κάθε κανάλι. Κωδικοί συνδυασμών ηλεκτρονικής κλειδαριάς 1.024Χ4 για κάθε κανάλι.

JAZZ-1

Δέκτης ενός καναλιού σε συχνότητα λειτουργίας 433,92MHz. Με εφαρμογή σε πίνακες που απαιτούν για τηλεχειρισμό αποσπώμενο δέκτη. Τάση λειτουργίας 12 ή 24Vac-dc. Με ένα κανάλι εξόδου. Μέγιστη καταχώρηση 9 χρηστών. Κωδικοί συνδυασμών ηλεκτρονικής κλειδαριάς 1.024Χ4 με μέθοδο κωδικοποίησης - scrambling codes - μπερδεμένων κωδικών. Δυνατότητα μονοσταθούς και δισταθούς λειτουργίας.

MARS-1-30

Δέκτης ενός καναλιού σε συχνότητα λειτουργίας 433,92MHz και αποκωδικοποιητή κυλιόμενων κωδικών για υψηλή ασφάλεια. Τάση λειτουργίας 12 ή 24Vac-dc. Με ένα κανάλι εξόδου. Μέγιστη καταχώρηση 30 χρηστών. Με εφαρμογή σε πίνακες που απαιτούν για τηλεχειρισμό αποσπώμενο δέκτη. Δυνατότητα μονοσταθούς και δισταθούς λειτουργίας. Διαστάσεις πλακέτας: 79Χ42Χ16mm.

MARS-1-510

Δέκτης ενός καναλιού σε συχνότητα λειτουργίας 433,92MHz και αποκωδικοποιητή κυλιόμενων κωδικών για υψηλή ασφάλεια. Τάση λειτουργίας 12 ή 24Vac-dc. Με ένα κανάλι εξόδου. Μέγιστη καταχώρηση 510 χρηστών. Με εφαρμογή σε πίνακες που απαιτούν για τηλεχειρισμό αποσπώμενο δέκτη. Δυνατότητα μονοσταθούς και δισταθούς λειτουργίας. Διαστάσεις πλακέτας: 79Χ42Χ16mm.

POP-1

Δέκτης ενός καναλιού σε συχνότητα λειτουργίας 433,92MHz. Είναι εσώκλειστος σε πλαστικό κουτί με κλέμες σύνδεσης. Τάση λειτουργίας 12 ή 24Vac-dc. Με ένα κανάλι εξόδου. Μέγιστη καταχώρηση 9 χρηστών. Κωδικοί συνδυασμών ηλεκτρονικής κλειδαριάς 1.024Χ4 με μέθοδο κωδικοποίησης - scrambling codes - μπερδεμένων κωδικών. Δυνατότητα μονοσταθούς και δισταθούς λειτουργίας. Διαστάσεις πλαστικού κουτιού 40Χ90Χ90mm.

KRONOS-1-30

Δέκτης ενός καναλιού σε συχνότητα λειτουργίας 433,92MHz και αποκωδικοποιητή κυλιόμενων κωδικών για υψηλή ασφάλεια. Είναι εσώκλειστος σε πλαστικό κουτί με κλέμες σύνδεσης. Τάση λειτουργίας 12 ή 24Vac-dc. Με ένα κανάλι εξόδου. Μέγιστη καταχώρηση 30 χρηστών. Δυνατότητα μονοσταθούς και δισταθούς λειτουργίας. Διαστάσεις πλαστικού κουτιού 40Χ90Χ57,5mm.

KRONOS-1-510

Δέκτης ενός καναλιού σε συχνότητα λειτουργίας 433,92MHz και αποκωδικοποιητή κυλιόμενων κωδικών για υψηλή ασφάλεια. Είναι εσώκλειστος σε πλαστικό κουτί με κλέμες σύνδεσης. Τάση λειτουργίας 12 ή 24Vac-dc. Με ένα κανάλι εξόδου. Μέγιστη καταχώρηση 510 χρηστών. Δυνατότητα μονοσταθούς και δισταθούς λειτουργίας. Διαστάσεις πλαστικού κουτιού 40Χ90Χ57,5mm.