Πομποι

Πομποι

TRAN-1

Πομπός με ένα πλήκτρο εκπομπής. Συχνότητα λειτουργίας 272MHz. Τάση λειτουργίας με μπαταρία 12Vdc. Κωδικοί συνδυασμών ηλεκτρονικής κλειδαριάς 1.024Χ1. Με εφαρμογή για τον τηλεχειρισμό των δεκτών ZIP-1 ή ZIP-2 και πινάκων με συχνότητα λειτουργίας 272MHz.

TRAN-2

Πομπός με δύο πλήκτρα εκπομπής. Συχνότητα λειτουργίας 272MHz. Τάση λειτουργίας με μπαταρία 12Vdc. Κωδικοί συνδυασμών ηλεκτρονικής κλειδαριάς 1.024Χ2. Με εφαρμογή για τον τηλεχειρισμό των δεκτών ZIP-1 ή ZIP-2 και πινάκων με συχνότητα λειτουργίας 272MHz.

ASSOS-1

Πομπός με ένα πλήκτρο εκπομπής. Συχνότητα λειτουργίας με σταθεροποιητή 433,92MHz. Τάση λειτουργίας με μπαταρία 12Vdc. Κωδικοί συνδυασμών ηλεκτρονικής κλειδαριάς 1.024Χ1 και μέθοδος εκπομπής - scrambling codes - μπερδεμένων κωδικών. Με εφαρμογή για τον τηλεχειρισμό των δεκτών JAZZ-1, POP-1 και πίνακα OASSIS.

ASSOS-2

Πομπός με δύο πλήκτρα εκπομπής. Συχνότητα λειτουργίας με σταθεροποιητή 433,92MHz. Τάση λειτουργίας με μπαταρία 12Vdc. Κωδικοί συνδυασμών ηλεκτρονικής κλειδαριάς 1.024Χ2 και μέθοδος εκπομπής - scrambling codes - μπερδεμένων κωδικών. Με εφαρμογή για τον τηλεχειρισμό των δεκτών JAZZ-1, POP-1 και πίνακα OASSIS.

ASSOS-4

Πομπός με τέσσερα πλήκτρα εκπομπής. Συχνότητα λειτουργίας με σταθεροποιητή 433,92MHz. Τάση λειτουργίας με μπαταρία 12Vdc. Κωδικοί συνδυασμών ηλεκτρονικής κλειδαριάς 1.024Χ4 και μέθοδος εκπομπής - scrambling codes - μπερδεμένων κωδικών. Με εφαρμογή για τον τηλεχειρισμό των δεκτών JAZZ-1, POP-1 και πίνακα OASSIS.

SKY

Πομπός με τρία πλήκτρα εκπομπής, και 7 προγράμματα που προκύπτουν από τους συνδιασμούς των τριών πλήκτρων. Συχνότητα λειτουργίας με σταθεροποιητή 433,92MHz. Τάση λειτουργίας με μπαταρία 12Vdc. Κυλιόμενοι κωδικοί συνδυασμοί ηλεκτρονικής κλειδαριάς 32bit. Με εφαρμογή για τον τηλεχειρισμό των δεκτών MARS -1-30, MARS -1-510, KRONOS-1-30, KRONOS-1-510 και πίνακα HELIOS, SUN, ZODIAC. Διαστάσεις πλαστικού κουτιού 33Χ45,5Χ13mm. Βάρος 20gr.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τη διαδικασία προγραμματισμού του τηλεχειριστηρίου Sky: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sn6Lshs-5WI&lc=UgyErn4bPSSesNp-lUZ4AaABAg