Λωριδοκουρτινες PVC

Λωριδοκουρτινες PVC

Οι βιομηχανικές λωριδοκουρτίνες PVC χρησιμοποιούνται για την μόνωση ή το διαχωρισμό χώρων από θερμοκρασία, ψύξη, οσμές, έντομα, σκόνες κ.α. 

Τοποθετούνται σε εξωτερικές ή εσωτερικές πόρτες, σε πόρτες ψυγείων ή για διαχωριστικά. 

Οι λωρίδες παράγονται από  PVC και είναι κατάλληλες για επαφή με τρόφιμα. Για να υπάρχει στεγανοποίηση, κατά την κατασκευή οι λωρίδες επικαλύπτουν μερικώς η μια την άλλη. Η συνήθεις  επικάλυψη είναι 30%.

Η στήριξη των λωριδοκουρτίνων γίνεται σε ανοξείδωτη βέργα. Οι λωρίδες, αφού στερεωθούν σε ειδικά ανοξείδωτα λαμάκια, κρεμιούνται βηματικά στην  ανοξείδωτη βέργα. Βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου στήριξης είναι η τοποθέτηση και αφαίρεση των κουρτινών με ιδιαίτερη ευκολία.

 

Gallery - Λωριδοκουρτινες PVC