Πυραντοχο Ρολο Λαμαρινας

Πυραντοχο Ρολο Λαμαρινας

 Το Προϊόν δέν είναι διαθέσιμο προς το παρόν

Τα πυράντοχα ρολά λαμαρίνας  είναι τα πιο οικονομικώς αποδοτικά και κοινά στην πυροπροστασία.  Τα ρολά κατασκευάζονται σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9002 , και  έχουν δοκιμαστεί κατά BS 476 Μέρος 22 , συνοδευόμενα από πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
Τα πυράντοχα ρολά λαμαρίνας  λειτουργούν ηλεκτρικά με μπουτόν τριών θέσεων σε κανονικές συνθήκες, ενώ σε περίπτωση πυρκαγιάς, ενεργοποιούνται είτε με εντολή από το σύστημα πυρανίχνευσης, είτε με απομανδάλωση του χειροκίνητου μηχανισμού.